Gustavsberg IF Fotboll

Kansli

Styrelse

Roger Larsson, Ordförande

Jacob Fritzell, Sekreterare, Domaransvarig

Maria Sigfridsdotter, Kassör

Katarina Jönsson, Ledamot, Nyckelansvarig

Patrick Bejerskog, Ledamot

Carina El Sineity Ledamot, Ansvarig APN

Lars Samuelsson, Ledarmot

Hannu Havia, Suppleant

Anneli Thor, Suppleant

Carl Stern, Suppleant

 

 

Kontaktuppgifter:

styrelsen@gustavsbergsfotboll.se

ekonomi@gustavsbergsfotboll.se

 

Nyckelansvarig, Katarina Jönsson, kattis@franklysthlm.se

APN, Carina El Sineity, carina_el_sineity@hotmail.com

Ordförande, Roger Larsson:

 

Kansli

Adress

GIF Fotboll

Box 14

134 21 Gustavsberg

 

Bankgironr:

5542 – 2026