cover

Gustavsbergs IF Fotboll

Social fond

Policy för social fond

Mot bakgrund av vår vision, verksamhetsidé och värdeord vill styrelsen stötta barn och ungdomar som har en bristande betalningsförmåga och/eller svåra sociala förutsättningar. Därför har styrelsen inrättat en social fond där spelare eller spelares vårdnadshavare kan söka ekonomiskt stöd för medverkan i vår fotbollsverksamhet. Även godeman eller annan förmyndare alternativt lagledare skall kunna söka ekonomiskt stöd för spelares medverkan i vår fotbollsverksamhet.

Det ekonomiska stödet kan exempelvis bestå av:

·         personlig träningsutrustning

·         medlems- och spelaravgift

·         medverkan i Landslagets fotbollsskola eller motsvarande

Ansökan om stöd från den sociala fonden skickas till styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot som vid nästkommande möte tar upp ansökan för beslut. Ansökan skall innehålla en kort beskrivning av situationen och en motivering till varför man söker stöd. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot meddelar beslut i frågan.  Stöd som understiger 500 kr hanteras direkt av ordförande och redovisas i samband med nästkommande resultatrapport. Stöd som överstiger 500 kr hanteras vid nästkommande styrelsemöte.

Där styrelsen bedömer att det är rimligt kan man begära att spelaren som motprestation deltar som ledare i våra aktiviteter såsom landslagets fotbollsskola och som funktionär vid andra aktiviteter. Det är dock viktigt att den typen av motprestation är mer av symbolisk karaktär än att man krona för krona betalar av sin ”skuld”. Det är viktigt att hanteringen ekonomiskt stöd sker med stor diskretion så att det inte upplevs som stigmatiserande för berörd spelare.