cover

Gustavsbergs IF Fotboll

Verksamhetsidé och vision

Verksamhetsidé och vision  

Vår verksamhetsidé är att vi med utbildade och engagerade ledare ska bedriva fotbollsverksamhet för att skapa en glädjefylld gemenskap och utveckla alla utifrån var och ens förutsättningar.

Vår vision är att vi skall vara det självklara och långsiktiga valet för alla i Gustavsberg som vill delta i fotbollsverksamhet.

Värdeord

Vår verksamhets skall präglas av glädje, utveckling och gemenskap.

Glädje

Den lustfyllda känsla varje individ bär med sig runt deltagandet i vår verksamhet 

Utveckling

Alla deltagare i vår verksamhet skall utvecklas som personer och inom fotbollen

Gemenskap 

Alla får vara med efter sina förutsättningar och sin önskan. Vårt umgänge präglas av ömsesidig respekt och acceptans av våra olikheter