Den 8 mars kommer Stefan Ålander, utbildare inom STFF och håller en kurs för ledare inom Gustavsbergs IF Fotboll om hur man kan förebygga fotbollsskador:

Vem i laget kan något om fotbollsskador?

Kursinnehåll:
• Akut omhändertagande
• Skadeförebyggande träning/åtgärder
• Vanliga skador inom fotboll
• Återgång till spel efter skada

Mail har gått ut till alla ledare i alla årskullar.

Anmälan skall vara gjord senast 1 mars.

VÄLKOMNA!