Motioner skickas till styrelsen@gustavsbergsfotboll.se senast en vecka innan årsmötet.
 
Hjärtligt välkomna 
 
Styrelsen/Gustavsbergs fotboll