Pixbo röd

Samling 18:35 Fredag Wallenstam

Samling 11:50 Lördag Önneredsskolan

Samling 14:50 Lördag Wallenstam

Meddela till Torbjörn om ni inte kan komma. Tider och lag kommer också att finnas på hemsidan.

0704417517

 

Nordström 

Uggla

John

Tomas

Hellgren

Insgård

Patrik

Javidi

Ludvigsson

Torkelsson

Oskar

Linus

Emanuel

Martin

MVH

Torbjörn