Pixbo Svart

Samling 17:50 Fredag Wallenstam

Samling 17:05 Lördag Wallenstam

Samling 19:20 Lördag Wallenstam

Meddela till Torbjörn om ni inte kan komma. Tider och lag kommer också att finnas på hemsidan.

0704417517

Adam

Larsson

AdamPontus

Lisander

Landén (Lördag)

Daniel

Utberg

Jappler

+ 95:or