Vi samlas för match och taktikgenomgång klockan 20,15. däerfter joggning och träning