Vårt trådlösa nät är nu i drift. Det fungerar bra i konferensrum och hyfsat i caféet. inom kort flyttar vi basstationen från kansliet ut i hallen för bästa möjliga prestanda för alla. Routern hanterar b/g och draft-n för dom som bryr sig.Trafiken är krypterad och krypteringsnycken finns i caféet. Identifieringen (ssid) är SHnet.