Torsdagen den 23 maj kl.19:00.

i konferensrummet i IVT-hallen.

Motioner till Årsmötet skall vara inlämnade senast torsdagen den 2 maj.

Vill du komma i kontakt med valberedningen så kontakta Alve Svedberg 08-760 72 77 alt alve.svedberg@bredband.net 

Varmt välkomna!

 

Hälsningar

Styrelsen Spånga Hockey