Vi är snart två månader in i säsongen – en säsong som inletts i exil i Husby Ishall. Där vi nu står inför några veckor framöver med än mer förflyttningar mellan ishallar, som ställer krav på många av spelarna och kanske i ännu större utsträckning på föräldrar och ledare som är möjliggörare för att det faktiskt fungerar. Just nu ser vår verklighet ut så här, tack för att ni väljer att göra det bästa utav de förutsättningar vi har.

Hur går det då med Från Stan-hallen?

Här sitter vi tyvärr inte i förarsätet när det gäller arbetet och det är ett flertal entreprenörer inblandade. Vi gör allt vi kan för att medvetandegöra Stockholm Stad om hur viktigt det är för oss som förening att så snart som möjligt komma tillbaka dit.

Vi har träffat representanter från Stockholm Stad. Den tråkiga nyheten vi har att meddela är att vi har senare tillträde än tidigare indikerat – beräknad återkomst till hallen var vecka 41, men informationen vi har är att det är vecka 42 som gäller.  

Mycket av arbetet som görs nu handlar om att säkerställa istider i andra hallar.

Entreprenörerna jobbar hårt för att korta ner arbetsmoment, och se hur de kan göra saker parallellt. När väl sargen och båsen är på plats – så påbörjas isläggningen omgående. Därefter kommer visst färdigställande fortfarande pågå i form av snickerier, men vi kommer då kunna träna parallellt.

Istider

Prioritet ett är att säkerställa istider till alla på kort sikt.. Vi vill förbereda er på att information om träningstider, matchtider och i vilken ishall kommer med fortsatt kort varsel.

Väl mött,

Pär Forsmark, ordf Spånga Hockey