Här finns den första informationen kring Sommarcampen 2018. Anmälan öppnar i maj.

Informationen har även mailats till alla spelare i åldersgrupperna 2003-2010.

Ev frågor besvaras på mail kansli@spangahockey.se