Under vecka 24 kommer Medlemsavgifter och del 1 av Spelaravgiften debiteras ut.

Oförändrade spelaravgifter och sänkt avgift för sommarcampen

Inför säsongen 2017/2018 förändrades spelaravgifterna inom Spånga Hockey och man indikerade även att det skulle ske en indexjustering uppåt varje år på spelaravgifterna. 

När vi nu lämnat säsongen 2017/2018 bakom oss med ett positivt resultat ser vi också att förutsättningarna förändrats något för oss framöver. Vi kommer inte göra någon justering uppåt på spelaravgifterna i år, utan de är samma som föregående år. Vidare så sänker vi också kostnaden för att delta på Spånga Hockeys sommarcamp. 

Under fjolåret gjordes även ett test med autogiro som betalningsmetod. Det alternativet kommer vi frångå inför den kommande säsongen. Spelaravgiften och betalning av denna kommer delas upp på två tillfällen. 30% kommer faktureras med förfallodatum sista juni och resterande 70% kommer faktureras med förfallodatum sista september. 

 
Varför gör vi den här förändringen?

Primärt handlar det om den utmaning som många föreningar har gällande likviditet, det här är ett sätt som vi tror kan hantera det, så att vi tydligt har en insikt i vad vi som förening har att röra oss med under året. Vidare vill vi också vara tydliga med att en förutsättning för att spela i Spånga Hockey och delta i seriespel är att man betalat sin medlems och spelar-avgift. 

 

Mvh

Pär Forsmark
Ordförande