Stockholm A&B Norra Kretsen

Skytte - En sport för alla !

Stockholm A&B Norra Kretsen

Hemsida : www.sportnik.com/norrakretsen
Kontakt : Bengt Lindblad
Mobiltelefon: 013-4855519
Epost : bengt.lindblad@kerfi.com

Resultat m.m. återfinns under Filarkiv, välj sedan en undermapp !
TIPS ! Välj "utskriftvy" för att se årets alla händelser under kalendrar !