cover

Årsmöte 2014

ÅRSMÖTE.

Måndag den 24 mars 2014 kl: 19.00
Plats: Klubbhuset på Rissne IP

Motioner sändes till Rissne IF, Box 2018 17402 Sundbyberg
och skall vara styrelsen tillhanda senast den 10 mars 2014.

Verksamhets- förvaltnings- och revisionsberättelser, verksamhetsplan med budjet samt
styrelsens förslag och inkomna motioner kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet.

Röstberättigade är alla medlemmar som är 18 år eller äldre.

VÄLKOMNA!