HAMMARBY IF FF - UNGDOM

Styrdokument Hammarby IF FF

Styrdokumenten finns som riktlinjer för hur verksamheten skall bedrivas.
Förenignsstyrelsen beslutar om styrdokumenten, kansliet implenterar dem i verksamheten och ser till att de efterföljs.

 

BajenModellen - Verksamhetsmodell / verksamhetsplan för ungdomsfotboll

Sportadministrationsmanual - En manual för lagledare, kassör, materialare  
 
Verksamhetsberättelser genom åren  - Varje år skriver föreningen en verksamhetsberättelse som beskriver vad förenignen genomfört under året. 
 
Föreningens stadgar - Föreningens stadgar som bestämms av föreninges årsmöte