Glada nyheter för alla föreningsaktiva, vår branschorganisation levererar. Nu har Sportnik, tillsammans med 12 andra föreningssystem enats om ett standardformat för export och import av närvaro. Formatet heter DAK och står för Digitalt Aktivitetskort.
Den nya standarden innebär glada nyheter för landets alla föreningar som kan komma att spara massor av ideella arbetstimmar – varje år.
Likt det standardiserade SIE-formatet för bokföringsprogram möjliggör DAK-formatet export och import mellan olika föreningssystem.
Standardformatet förenklar kanske ännu mer för de som betalar ut LOK- och aktivitetsstöd, dvs stat/RF & kommun. De kan nu enkelt samla in korrekt data då de bara behöver hantera ett och samma format oavsett vilket system föreningen för sin närvaro i.
 
Idrottonline, Explicit/Argentum mfl. har blivit inbjudna till organisationen.
 
Läs mer om DAK-formatet och branschorganisationen på Sverigesforeningssystem.se
Medlemsföretag och andra som står bakom standardformatet:
Cirka 40 kommuner (ytterligare 30 väntas ansluta till 2016)
Aktivitetskort på Nätet (ApN)
@medlem
Anteo
Laget.se
Matchi
Mina Aktiviteter/CogWork
MyClub
MyCourt
Pastell Data
Sportadmin
Sportnik
Svenskalag.se
Zynatic Medlemsregister