På onsdagens årsmöte i Älvsjö AIK FF beviljades avgående styrelse ansvarsfrihet. Lars Johansson avtackades som avgående ledamot och vice ordförande.

 

Till ny styrelse valdes:

Anders Hamrén, ordförande

Lars Jonsson Bergman, ledamot

Britta Kronekvist, ledamot (Ny)

Peter Westrin, ledamot

Johan Welén, ledamot

Torbjörn Bergmark, ledamot (Ny)

Erik Andreassen, suppleant (Ny)

Till revisorer valdes:

Annika Hansen och Lisa Runeskog och revisors suppleant Thomas Bergstrand

Till valberedning valdes:

Thomas Bergstrand (sammankallande), Christer Kälveskog, Mikis Malouchos

Den 9:e december har ny styrelse konstituerande möte.