Adidas
Team Sportia
Protect You
Björks Buss
Vid köp, glöm inte att stödja IK Franke i Kassan!
Folksam
Guttsta
365-klubben