A-LAGSMATCH FREDAG 5 SEPTEMBER KL 20.00

SAMLING: 18.45

PLATS: BRUNNA IP

KALLADE

Victor A, Wahlberg, Tim, Lukas E, Edu, Jesper E, Jimmy, Ethan, Ande, Petta, Hagen, Miguel L, Macke, Konrad, Johan och Calle.

Meddela när/frånvaro som vanligt.