P,g,a ett möte i "Stockholms Idrottshistariska Förening" är vi tvungna att senarelägga KKS-Open.