Lars Jak leder på 566 före Åke 552 

Stickan och Liam delar tredje plats på 544

Resultat