cover

Kontaktinformation

Webbadress: http://www.sportnik.com/30864
Information:

Huvudtränare

Anders Rankila, 070-8513365


Assisterande tränare

Mattias,070-2656829  
 

Rickard Säfström, 070-5959787

Per Bergman, 073-0539596 

Håkan Lindholm, 070-2850590    


Lagledare
 

Leif Fällman, 0736-609031

Jan Melinder, 070-601 62 51

Materialare


Berth-Ove Helin 070-5985402  
Thomas Olofsson, 070-628 60 51
 

Ekonomi
Mats Arnström, 070-5787032
S-E Banken, 5382 - 00 58206, kontohavare Mats Arnström. ange namn och vad det avser.

 

 

Marknad & arrangemang
Åsa Eriksson, 070-2867915
Ingela Nylander,
073-0213157
 

Cupansvarig
Göran Sundström, 070-6625207