cover

Placera dinLägg till en widget här fullbredd
Speakerbås


 

 Domartecken

 Speakerbåsutbildning

 Kiosk .& Parkering

Hej!

Säsongens fördelning av kiosk och parkering finns i bifogad fil.

Rutinerna för kiosken är desamma som andra år.
Kiosken öppnar 17.00 och stänger senast 21.00, om det inte är a-lagsmatch.
Helger 10.00-19.00.
Nyckeln hämtas hos vaktmästaren uppe på "hyllan" i A-Hallen och lämnas på samma ställe i brevinkastet.
Instruktioner för kiosken finns inne i kiosken på alla möjliga lappar.
Larmlåset på kioskdörren är det lite si och så med och därför är dörren i de flesta fall INTE larmad.

Passar inte tiderna, byt med varandra.

Hoppas vi fått med allt.

Ingela och Åsa


Ladda ner bifogad fil: