cover

Låsningsrutiner Salming Arena

Låsningsrutiner m.m. Salming Arena

Nycklar

Samtliga grupper skall ha 1-2 E-nycklar och alla ledare L-nyckel.

E-nyckel går till entrédörren (kallas personalentré) till vänster om huvudentrén.
L-nycklarna dörr till förrådsgången under läktaren och klubbens förråd
på Plan2 innanför Gymmet.

Nattnyckel - Öppning och låsning X3M Arena

1. Öppna personalentrén med E-nyckel och Larma av

2. När man kommit in i hallen skall man med NATTNYCKEL låsa upp alla nödutgångar, 3 st i hallen och huvudentrédörren, lås även upp låset med sprintern i huvudentrén.
Därefter tänds belysningen i hallen. Jalusiet vid entrén öppnas med den lilla nyckeln som hänger på nattnyckeln. OBS, belysningen i caféet måste vara på för att låsa och stänga jalusiet.

3. Vid stängning skall alla dessa 4 dörrar låsas med Nattnyckeln. Stäng jalusiet efter att du låst huvudentrédörren, låt ljuset vara på i caféet. Övrig belysning bör släckas i korridorer, WC, mm.

4. Larma på och lås personalentréns övre lås med E-nyckeln

Askims Sporthall och Lindåsskolan

Askim öppnas med nyckel/dosa som hänger bredvid Nattnyckeln.
Lindåshallen är bemannad med vaktmästare, så där krävs ingen nyckel. 

OBS! sista lag plockar sarg i Askims Sporthall och Lindåshallen.

Problem med belysning i caféet/ Proppskåpet

Vi har haft problem att proppar går, framförallt jordfelspropp. Proppskåpet finns till vänster om entré kök och oftast är det proppraden i mitten som skall åtgärdas. Tryck upp säkringen, om det inte fungerar första gången, vänta och gör det igen.

Om Du är osäker

Kontakta Patric Johansson (070-9224915) i hallen och träffa honom för instruktion. Känner gruppen att Ni behöver fler nycklar kontakta Patric. Vänta inte till helgen utan gör det under veckan.

FBC SISJÖN