cover

Låsningsrutiner Salming Arena

Placera dinLägg till en widget här bred yta

Låsningsrutiner m.m. Salming Arena

Nycklar

Samtliga grupper skall ha 1-2 E-nycklar och alla ledare L-nyckel.

E-nyckel går till entrédörren (kallas personalentré) till vänster om huvudentrén.
L-nycklarna dörr till förrådsgången under läktaren och klubbens förråd
på Plan2 innanför Gymmet.

Nattnyckel - Öppning och låsning X3M Arena

1. Öppna personalentrén med E-nyckel och Larma av

2. När man kommit in i hallen skall man med NATTNYCKEL låsa upp alla nödutgångar, 3 st i hallen och huvudentrédörren, lås även upp låset med sprintern i huvudentrén.
Därefter tänds belysningen i hallen. Jalusiet vid entrén öppnas med den lilla nyckeln som hänger på nattnyckeln. OBS, belysningen i caféet måste vara på för att låsa och stänga jalusiet.

3. Vid stängning skall alla dessa 4 dörrar låsas med Nattnyckeln. Stäng jalusiet efter att du låst huvudentrédörren, låt ljuset vara på i caféet. Övrig belysning bör släckas i korridorer, WC, mm.

4. Larma på och lås personalentréns övre lås med E-nyckeln

Askims Sporthall och Lindåsskolan

Askim öppnas med nyckel/dosa som hänger bredvid Nattnyckeln.
Lindåshallen är bemannad med vaktmästare, så där krävs ingen nyckel. 

OBS! sista lag plockar sarg i Askims Sporthall och Lindåshallen.

Problem med belysning i caféet/ Proppskåpet

Vi har haft problem att proppar går, framförallt jordfelspropp. Proppskåpet finns till vänster om entré kök och oftast är det proppraden i mitten som skall åtgärdas. Tryck upp säkringen, om det inte fungerar första gången, vänta och gör det igen.

Om Du är osäker

Kontakta Patric Johansson (070-9224915) i hallen och träffa honom för instruktion. Känner gruppen att Ni behöver fler nycklar kontakta Patric. Vänta inte till helgen utan gör det under veckan.

Placera dinLägg till en widget här högerkolumn
FBC SISJÖN