cover

Lindås Waves sparplan

Placera dinLägg till en widget här bred yta
På Lindås årsmöte den 29 november informerade styrelsen de närvarande medlemmarna om att föreningen är i ett mycket svårt ekonomiskt läge med stora leverantörsskulder, obetalda ersättningar och skatter. Totalt 750 000 kronor och kundfordringar på 380 000 kronor. Lindås saknar de närmast 3 månaderna 500 000 kronor. Det är därför nödvändigt med en kraftfull sparplan för att snarast skära ner på kostnaderna och öka intäkterna. Anledningen till att föreningen hamnat i denna situationen beror på minskade sponsorintäkter, färre medlemmar/aktiva (=lägre intäkt från träningsavgifter och mindre aktivitetsstöd), minskade intäkter från Salming Summercamp och ökade kostnader till förbundet.
KONTAKTPERSONER:
Peter Eklund, telefon 070-6059094, mejl: peklund@cisco.com
Jan Åström, telefon 0734-143200, mejl: j.i.astrom@gmail.com

LÄNKAR (NYHETER/INFO)
15 februari 2015: Statusrapport
17 december 2014: Rapport från informationsmöte 15 december
7 december: Informationsmöte måndag 15 december
5 december 2014: Status åtgärder (inlägg hemsidan)
2 december 2014: Mejl till medlemmar
30 november 2014: Frågor & Svar
30 november 2014: Sparplan för Lindås Waves (inlägg hemsidan) - även nedan
BAKGRUND (inlägg hemsidan 30 november)
En arbetsgrupp bestående av Peter Eklund (projektledare), Jan Åström, Hans Göran Johansson och Dick Sjöstrand har tillsatts. Noga genomtänkta åtgärder kommer att genomföras så snabbt som möjligt. Projektgruppen kommer att identifiera olika handlingsalternativ, analysera konsekvenserna och sedan presentera förslag för resten av styrelsen som gemensamt fattar beslut i prioritetsordning. 

Föreningens medlemmar får löpande information om vad som beslutas på hemsidan. 

Det blir en tuff resa och alla delar av vår verksamhet kommer att påverkas. Det är viktigt att alla i föreningen förstår allvaret och förstår att vi genomför dessa åtgärder för föreningens och föreningens medlemmars bästa. För att vi skall lyckas är det nödvändigt att hela föreningen arbetar som ett lag och att samarbetet präglas av vänlighet och hjälpsamhet. 

Nu lägger vi allt fokus på vad vi måste göra konkret här och nu. Nästa fas blir att noga analysera hur situationen kunde uppstå, om vi kunnat göra något för att undvika den och hur vi hanterade läget. Denna utvärderingsprocess är väldigt viktig för att undvika att vi hamnar i liknande läge igen. Det är inte konstruktivt att leta syndabockar eller peka åt en speciell riktning i nuläget. Vi för en logg över allt vi gör och utvärderingen kommer att vara offentlig. 

Har ni frågor, kontakta Peter Eklund (070-6059094, peklund@cisco.com) eller Jan Åström 0734-143200 (j.i.astrom@gmail.com). Det är även Peter och Jan som ni skall kontakta om ni vill hjälpa till, ex. med rådgivning eller andra insatser i samband med sparplanen. Vi tar tacksamt emot dessa. 

Slutligen ber vi de som har obetalda avgifter till föreningen att betala in dessa omedelbart. 

Vi ber alla medlemmar att betala in en extra medlemsavgift på 500 kr per medlem/familj. För familjer med flera barn i verksamheten gäller en extra medlemsavgift. Information om detta skickas med brev till samtliga och vi önskar att avgiften betalas omgående. Ni kan även betala direkt till plusgiro 633927-9 eller via izettle i caféet i Salming Arena. Detta är en av möjligheterna för klubben att snabbare komma i ekonomisk balans.
 
Placera dinLägg till en widget här högerkolumn
FBC SISJÖN