cover

Policy & Vision

Placera dinLägg till en widget här bred yta

DEN BLÅ VÅGEN

VISION OCH POLICY-PROGRAM

 
VISION

 

Lindås Waves skall genom en verksamhet på alla nivåer ge möjlighet för ungdomar och seniorer att träna och spela innebandy i Askims stadsdel i en trygg och lustfylld miljö. Föreningen skall verka för att både pojk- och flickverksamheten utvecklas.

 

Verksamheten skall bedrivas så att varje individ utvecklas och förutsättningar för konkurrenskraftiga seniorlag skapas. Lindås Waves skall stå för både kvalitet och kvantitet och i detta skall inte finnas några motsättningar.

 

Lindås Waves skall ge alla medlemmar möjlighet till delaktighet, inflytande och ansvar.

 

Lindås Waves ledare skall vara föredömen och  verka för jämställdhet, integration och god etik.

 

Lindås Waves sportsliga mål är att dam- och herrlaget skall spela i Elitserien respektive Svenska Superligan SSL.

 

Det långsiktiga sportsliga målet med ungdomsverksamheten är att minst 50 % av spelartruppen för båda A-lagen skall rekryteras från den egna verksamheten.

 

Lindås Waves skall skapa ett innebandycentrum vid Askims Sporthall.

 

Det ekonomiska målet är att vara ekonomisk oberoende med en ekonomi i balans..

 

STIL OCH PROFILERING

 

 • Enhetliga helsvarta matchdräkter på samtliga lag.
 • Enhetlig klädsel på ledare
 • Välarrangerade matcharrangemang
 • Fair play mot motståndare, domare och övriga funktionärer
 • Positivism
 • Lindås Waves skall på sikt utveckla läger- och cupverksamhet
 • Aktivt synas i Askims stadsdel

  RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN
 • Lindås Waves förespråkar att ungdomarna håller på med flera idrotter, men vi strävar efter att vara så bra och göra det så roligt för ungdomarna att de väljer innebandy som förstasport
 • Lindås Waves skall verka för ett gott samarbete med övrig föreningsverksamhet inom Askims stadsdel
 • Alla skall känna sig sedda och uppskattade
 • Alla får lov att misslyckas
 • Vi stöttar och uppmuntrar de som har en sämre dag
 • Vi använder ett vårdat språk och undviker svordomar
 • Vi visar respekt för varandra, ledare, motspelare, domare och funktionärer
 • På match och träning ställer vi upp för tränare och ledare och gör som de säger. När ledarna pratar lägger vi ner klubborna och lyssnar.
 • Kritik tar vi upp i ordnade former efter avslutad aktivitet
 • Vi skall ha välutbildade ledare inom såväl teknik och taktik, som ledarskap och grundläggande behandling vid skador etc.
 • Vi skall verka för att så många ungdomar som möjligt blir kvar i Lindås Waves verksamhet upp till senioråldern, som spelare och ledare.
 • Vi skall alltid sträva efter att göra vårt bästa, men ungdomslagen måste inte till varje pris vinna varje match.
 • Tom säsongen som börjar det år man fyller 12 år skall lagen matchas så att alla får lika mycket speltid i matcherna. Finns det mer än ett lag i åldersgrupperna tom 12 år skall fördelningen av spelarna i lagen ske på andra principer än att ta ut ett första-lag etc. Jämna lag skall eftersträvas.
 • Från den säsongen som börjar när man är 13 år bör A- och B-lag bildas. Det är dock viktigt att alla spelare får lika mycket speltid. I vissa matcher kan ledaren välja att matcha laget, så att vissa spelare får mer speltid i avgörande skeden i matcherna. Detta skall dock ske i undantagsfall.
 • Från den säsong som börjar när man är 14 år sker inom föreningen en fokusering på att utveckla ungdomarna i syfte att förbereda de för junior- och seniorverksamheten. Det är fortfarande viktigt att vi bereder alla som vill spela innebandy möjlighet till detta och det är ledarnas ansvar att kommunicera med ungdomarna om förutsättningarna för varje individ.
 • I Lindås Waves skall ungdomarna endast betala medlems- och träningsavgift. Det finns inga krav på att sälja lotter eller på annat sätt dra in pengar till klubben om inte särskilda skäl föreligger. Varje lag kan frivilligt i samverkan med föräldrarna besluta om aktiviteter och att pengar dras in till träningsläger, extra cuper etc. Dessa medel går oavkortat till laget/gruppen. Aktiviteten skall rapporteras till styrelsen.
 • Vi skall på sikt verka för att varje ungdomslag minst en gång per år arrangerar ett föräldramöte för att säkerställa verksamheten gentemot föräldrarna och utveckla ett föräldraengagemang kring respektive grupp. Beslut skall senare tas om ev. organiserade former för föräldraengagemang.
Placera dinLägg till en widget här högerkolumn
FBC SISJÖN