Efter att Hans Göran under många år dragit ett tungt lass i Lindås verksamhet har jag nu fått möjligheten efterträda honom. Som ny ordförande i Lindås skulle jag vilja börja med att tacka Hans-Göran för hans oerhörda insats för klubben och ge en snabb introduktion hur vi tänker oss att jobba framåt.

Hej!

 Vi är mycket glada att Hans-Göran dessutom fortsätter att arbeta inom klubben inom olika områden – som samordnare för Herrlaget samt att bl.a arbeta med sponsring och cuper.

 

I övrigt kommer styrelsen att ansvara för olika delar på ett mer uppdelat sätt än tidigare:

JR frågor herr: Mats Lundström & Anders Mattsson

Huvudkontakt mot Herr och Damlag (inkl. Dam JR): Tomas Gandemo

Ungdomsfrågor: Ida Börjesson (stöd av Åsa)

Kassör / Ekonomifrågor: Charlotte Osbeck

Som ordförande ansvarar jag för helheten, strukturer och våra anställda.

Jan, Karsten och Karin stöttar där behovet är störst.

Just nu är styrelsen i en fas där vi skapar oss en djupare bild av verksamheten. I början av Januari kommer vi att ha en ”kick-off” för att ihop bestämma inriktning och prioriteringar framöver. Om ni har information som ni tycker är viktig för oss att ha med i våra diskussioner är ni välkomna att maila till någon av oss. Alla kontaktuppgifter finns på hemsidan under ”styrelse”.

Några frågor som vi redan vet är oerhört viktiga att jobba vidare med är:

1)      Fortsätta att bygga en positiv kultur och känsla i klubben

2)      Skapa en ekonomi i balans med långsiktig stabilitet

3)      Tydliga roller och uppgifter fördelade på många personer

Vill passa på och tacka alla för denna hösten! Hoppas att ni haft mycket kul tillsammans och har fått med er härliga minnen från både träningar och matcher.

Önskar er alla en riktigt GOD JUL och ett lyckosamt 2016!

Åsa Kalentun

Ordförande Lindås Waves