Föreningsstämma för Lindås Waves IBK 2015-2016 kommer att hållas söndagen 28 augusti kl 16 i Salming Arena. Agenda kommer att läggas ut på hemsidan senast 3 veckor innan mötet.

Revidering 2016-08-07:

Förslag till stämman är att rösträtt på stämman innehas om man:

1. har varit medlem i Lindås 30/4 2016
OCH
2. har betalt in medlemsavgiften för 2016-2017 senast en vecka innan årsmötet

Styrelsen har tagit ett beslut om att stänga Lindås Waves AB, där vi är 100% ägare, för att renodla och samla verksamheten inom IBK.

Inom AB har vi tidigare redovisat hallen och caféverksamheterna samt sponsringsintäkter. Vi arbetar nu med att flytta över skulder och tillgångar från AB till IBK. Bakgrunden till och effekterna av detta beslut kommer att redovisas på föreningsstämman.

Varmt välkomna!

För styrelsen Lindås Waves IBK,
Åsa Kalentun
Ordförande