Denna sida uppdateras inte längre. Lindås ny hemsida hittas här.