LB07s vision: Ett idrottsligt, socialt och hälsofrämjande föreningsarbete, förenat med småklubbsanda och elittänkande.

Ungdomar

LB07:s ungdomsverksamhet
Vi erbjuder barn- och ungdomar en fantastisk fritidssysselsättning, att få träna och spela fotboll i en socialt trygg och bra miljö med välutbildade ledare och instruktörer vilket borgar för en gedigen utbildning både på och utanför fotbollsplanen som barnen tar med sig genom hela livet.

En förening skall alltid ha en strategi för framtiden, som binder ihop dagens situation med morgondagens. Det är viktigt, eftersom verkligheten ständigt ändras. Såväl Bunkeflo IF:s gulsvarta tråd som Limhamns IF:s grönvita tråd revideras nu och den nya verksamhetsplanen kommer att sträcka sig från fotbollslekskolan till seniornivå.

Vår verksamhet bedrivs från fyraårs-åldern då fotbollslekskolan tar emot barnen som sedan fortsätter med ambitionen att ha minst ett breddlag för varje ålder och kön, baserat på de numerära underlag (antalet barn & ungdomar) vi får. Fokus skall alltid vara glädje och hälsosamt idrottande för breddverksamheten! Vi ska vara tydliga avseende att genom fotbollsverksamheten fostra och etablera kamratskap, fair play, hänsyn och klubbkänsla. Alla som via sitt engagemang visar att de vill vara med och ha roligt med fotbollen som grund ska också få vara med! Ingen åsidosätts pga bristande talang eller förmåga!

Elitverksamhet Ungdomar (från 13 t.o.m. 16 år)
Vår elitverksamhet startar först vid 13 års åldern i samband med att lagen börjar spela 11-mannafotboll. Vår ambition är att ha ett breddlag och ett elitlag för varje ålder och kön.

Ungdomssidorna ligger här på Sportnik.

Mvh
LB07