Mina Sidor

Mitt Sportnik blir Mina Sidor

På Mina Sidor samlar vi alla dina föreningar och websiter. Nu kan man använda Sportnik för alla typer av organisationer.
  • Företagshemsidor
  • Föreningssidor med medlemshantering
  • Privata websiter – nu kan du göra ditt eget sociala medie
  • Idrottsföreningar fungerar förstås precis som tidigare
I samband med detta byter vi även namn på Mitt Sportnik till Mina sidor. Domänen ändras till nikified.com. Nikified är den nya plattformen för att administrera och bygga hemsidor och appar. Den kan användas till alla typer av websiter.
Allt fortsätter förstås att fungera som tidigare på din förenings hemsida.
Alla websiter som byggs med Nikified blir automatiskt en app!