Kursen är inställd!! Den 26 november anordnas StFFs kurs En för alla- alla för en. En kurs där fokus ligger på hur du kan skapa en bra laganda och få alla spelare att trivas och utvecklas.

En för alla alla för en

Varför idrottar barn och vad får dem att stanna kvar?

 

Gustavsbergs IF Fotboll vill bjuda in dig som tränare/ledare för fotbollslek samt 5-7 mannalag (och 9-manna samt ledare till äldre lag med intresse) till en kurs där vi fokuserar på hur du kan skapa en bra i laganda och få alla spelare att trivas och utvecklas. Vårt gemensamma mål inom fotbollen är att barn ska få ägna sig åt sin idrott i en rolig, utvecklande och lärande miljö! Denna kurs fokuserar därför på vilka mekanismer som påverkar dynamiken i en grupp, såsom barnens mentala utveckling, gruppens struktur, kommunikation och konfliktlösning.

Vilka yttre faktorer påverkar ett fotbollslag och hur kan du som ledare verka för att barnen växer, trivs och utvecklas?

Grupptillhörighet är i den här åldern av central betydelse för hela identitetsutvecklingen. Därför borde fotbollen och dess gruppsammanhang kunna fylla den funktionen genom att erbjuda en plats för gemenskap och utveckling. Men i ett samhälle där allt större fokus läggs på prestation och resultat blir barn- och ungdomsidrotten istället särskilt utsatt. Samtidigt som vi inom fotbollen vill främja glädjen med idrott så kan det vara svårt att som ledare skapa ett bestående stödjande klimat.

 

När:               Lördag den 26 november 2016 09:00-15:30

Var:               Farstaborg. Kaffe och lunch ingår. Anmäl ev. allergier/specialkost vid anmälan.                                                                                

 

Kostnad:       Gratis för medlemmar i Gustavsberg, 1000kr för ledare i andra föreningar

Anmälan:      Anmälan via mail senast fredag 18/11 till Katarina Jönsson mail:  kattis@franklysthlm.se

 

Frågor:          Kontakta Katarina Jönsson tel. 070- 321 53 91 eller kattis@franklysthlm.se

 

Välkommen!