Quantcast
cover

Värdegrund och policydokument.

GRÖDINGE SK

Värdegrund och policydokument.

Inledning

Detta dokument är till för dig som representerar föreningen, (tränare, lagledare eller övriga representanter), samt föräldrar i Grödinge SK.

Dokumentet beskriver hur vi i föreningen bedriver våran verksamhet. I detta dokument kan du få vägledning och svar, samt vad som kan förväntas av dig som spelare, ledare eller förälder.

Styrelsen är ytterst ansvarig för att hålla denna policy uppdaterad.

Värdegrund

Föreningens värdegrund bygger på Glädje, Seriositet och Kamratskap- kort och gott GSK. Målet för Grödinge SK är att alla som deltar i föreningens verksamhet skall känna glädje och kamratskap. Här stöttar vi varandra och hjälps åt att utvecklas- både som person och inom idrotten. Föreningen ska genomsyras av en seriös organisation och ett seriöst arbete från styrelse ner till enskild ledare och spelare.

Föreningens mål med verksamheten

Så många som möjligt så länge som möjligt, är kortfattat målet med verksamheten. Grödinge SK är en klubb som är öppen för alla. Därutöver finns vissa konkreta mål.

 

- Att vara det första alternativet för barn och ungdomar som vill spela fotboll i Grödinge, Vårsta, Kassmyra, Travbanan, Broängen, Lövholmen, Uttran, Segersjö samt Tumba villastad.

- Socialt att det ska vara en verksamhet som man känner sig välkommen och delaktig i.

- Glädje i att vara en del av laget och föreningen.

- Utbilda spelare i fotboll

- Att varje lags tränare och ledare skall utbildas enligt Svenska Fotbollsförbundets utbildningsplan 

Målet med seniorverksamheten från föreningens sida är att seniorerna inte ska spela i den lägsta divisionen

Grödinge SK:s olika ledarroller

- Lagledare

- Tränare

- Organisatoriska ledare (styrelse, senior- och ungdomsansvarig, material, kansli etc.)

 

Engagemang

För att driva föreningen är Grödinge SK beroende av ideellt engagerade ledare och föräldrar. Verksamheten varierar över tid beroende på hur många föräldrar som engagerar sig i föreningen.  Ledare är ett engagemang som kräver lite mera av dig. Tänk på att det är du som ledare som är vårt ansikte utåt. Det är din vilja, ditt kunnande och ditt uppträdande som skapar en miljö där spelare tycker att det är roligt att spela fotboll och fortsätta att spela med oss. 

 

Klädsel

Vi representerar GSK därför strävar vi efter att alltid bära GSK:s kläder och märken samband med träningar, matcher och cuper. För mera information läs separat klädpolicy dokument.

 

Vad innebär det att vara ledare i Grödinge SK ungdom som lagledare och tränare?

Grödinge SK ungdom består huvudsakligen av ideella tränare & lagledare . Föreningens ansvar är att tillhandahålla en tydlig policy och utbildning. Alla ledare får utbilda sig i den nivå som träningsgruppen befinner sig i. Föreningen skall medverka till att utjämna skillnader i träningskvalitet mellan åldersgrupperna. 

 

Som ledare representerar du Grödinge SK, därför strävar vi efter att alltid bära föreningens kläder och märken i samband med träningar, matcher och cuper.

 

Lagledare

-  Ansvarar för att den administrativa organisationen runt laget fungerar. Vilket innebär följande:

- Har en nära kommunikation med tränargruppen

- Håller lagets medlemsregister uppdaterat i Sportnik

- Skickar ut kallelser till träningar, match, föräldramöten m.m. genom Sportnik.

- Ansvarar för matchändringar och information om dessa till StFF och GSK:s kansli

- Har ett delat ansvar med tränargruppen att närvaro förs vid varje samling.

- Rapportering RF- och LOK-stöd för laget i Sportnik.

- Fogis-ansvarig för laget från det år barnen fyller 12 år.

- Ansvarig för att föreningsrelaterade åtaganden fungerar genom att ett fungerande schema finns, där föräldrar i tur ordning får ställa upp på följande åtaganden : cafeteria och städdagar och/eller övriga uppgifter som föreningen åtar sig.

- Är länken mellan föreningen- laget- föräldragruppen.

 

Tränare

- Ansvarig för träningsupplägg och genomförande

 -Matcher laguttagning

- Matchcoachning

- Ansvarig tillsammans med lagledare att närvaro förs vid varje samling.

- Ansvarig för att utvecklingssamtal genomförs med varje spelare i laget från 11 - 12 års ålder.

- Tränare ska alltid vara tillgänglig för frågor från föräldrar som är tränings eller matchrelaterade.

- Är lojal mot föreningen och medverkar i föreningens ledarträffar.

 

Utbildning

Föreningens krav är att alla ledare eller minst en i varje lag skall vara utbildad enligt StFF:s utbildningsplan i den nivå som laget befinner sig i åldersmässigt. Finns specifika utbildningsbehov tas detta upp i samråd med styrelsen och ungdomsansvarig. 

 

Föreningens syn på fotboll

I Grödinge SK är det viktigt att vi arbetar tillsammans och att alla känner en delaktighet. Det gäller lika väl på samt utanför fotbollsplanen. I GSK strävar vi efter att involvera samtliga spelare i både anfall som försvar. GSK vill ha ett välfungerande passningsspel och det innebär att vi vill spela bollen genom varje lagdel och sträva efter att använda oss av ett kortpassningsspel där vår ambition är att erövra spelyta för spelyta.  Detta ger en bred fotbollsutbildning, skapar bra förutsättningar för både en god individuell utveckling såväl som

en god förståelse för vad lagspel innebär. Föreningens mål är att det ska vara roligt att spela fotboll, och det tror vi att det blir när samtliga känner sig delaktiga i vårt sätt att spela.

 

Senior verksamheten

Vi arbetar efter föreningens ledord GSK (glädje, seriositet o gemenskap) så många som möjligt så länge som möjligt. Här spelar vi i fasta positioner utifrån spelförståelse och våra tekniska, taktiska kunskaper. Träningsnärvaro, engagemang ligger till grund för matchuttagningar men ibland kan vikten av att uppnå ett resultat vara överordnat. Spelsystem anpassas efter truppens kompetens/egenskaper vilket kan variera och förändras över tid. Det är tränarens uppgift att spela det spelsystem tränaren tycker är mest lämpligt. Seniorerna följer GSK:S ”vår syn på fotboll”.

Målsättning spelare

En spelare ska kunna uppfatta spelet med sin spelförståelse och med sin teknik, men även kunna omvandla det i handling genom sina egna beslut på planen. Det är föreningens mål att utveckla varje spelare på individnivå utefter sin förmåga.

 

Träning

Tränargruppen ansvarar för träningspassens planerande och genomförande. En träningsgrupp är en åldersgrupp där alla tränar tillsammans med samma övningar. Viktigt att vi uppmärksammar varje spelares utvecklings- och kunskapsnivå. En del ligger lite före andra och här lägger vi in en extra utmaning för de spelare som ligger lite före i samma övning som alla andra genomför. Att man ligger lite före i sin utveckling beror oftast på att man fysiskt och mentalt har utvecklats lite före sin biologiska ålder.

Vi ser att man lägger upp träningspassen i perioder med samma övningar förslagsvis under tvåveckorsperioder för att hinna träna de momenten ordentligt som övningarna syftar till att lära ut. Detta skapar också en trygghet för spelarna, (man vet vad som händer vilket också medverkar till en lugnare grupp), och sparar en hel del instruktions tid, vi blir därmed "träningseffektiva".Vi börjar med utvecklingssamtal i 11-12 års ålder, men här lyssnar vi på spelaren. Tänk på att lyssna och stötta spelaren i positiv anda. 

 

Match

Resultatet i en match ska inte sättas före prestationen/genomförandet, som är en del av utbildningen. Har vi genomfört en match enligt vår utbildnings- och matchplan är resultatet alltid av underordnad betydelse. Resultaten går vår väg genom kunskap och utveckling.

Är man uttagen till match skall alla spelare få ungefär lika mycket speltid.

 

Grödinge SK ska bedriva sin ungdomsverksamhet i enlighet med följande:

Fotbollens Spela, Lek och Lär och dess riktlinjer.

Lagen i S:t Eriks-cupen ska följa Stockholmsfotbollens ”Spel- och Startgaranti”. 

Alla ledare, spelare och föräldrar ska känna till och följa StFF:s Nolltolerans samt övriga tävlingsregler/bestämmelser. 

Vi förbinder oss att inte värva spelare under 15 år från andra föreningar.

Ovanstående är de punkter som omfattas av StFF:s Föreningscertifikat. Detta skriver föreningens ordförande på inför varje säsong.

 

6-7 år Fotbollslek

Här spelar vi träningsmatcher mot våra grannföreningar. Alla ska få spela match och alla spelare ska få lika mycket spel tid. Inga spelare har fasta positioner här ska alla prova olika positioner. Boka gärna flera matcher samtidigt så att alla får mycket spel tid. Rekommendation att man inför varje match max tar ut 10 spelare.

 

5-manna 8-9 år S:T Erikscupen startar

Inga fasta positioner på spelarna. En del av utvecklingen är att prova spela på alla positioner. Rekommendation inför varje match att man tar ut 7-8 spelare. Här gäller det att få en jämn speltid över året på alla spelare.

 

7-manna 10-11 år

7-manna här låter vi spelarna fortsatt prova olika positioner. Här får tränarna i samråd med ungdomsansvarig välja vilken nivå man anmäler till S:T Erickscupen.

 

Vid match ska alla spelare få spela ungefär lika mycket. Under året gäller det att få en så jämn speltid som möjligt på varje spelare. Ett skäl att få spela mindre är vid markant frånvaro. Om det är tekniskt möjligt ska alla som tränar kontinuerligt få spela en match per vecka under S:T Erikscupen. Rekommendation till match att man tar ut tio spelare.

 

9-manna 12-13 år

Här spelar vi i mera "fasta" positioner utifrån spelförståelse och våra tekniska och taktiska kunskaper. Vid match ska alla spelare få spela ungefär lika mycket. Träningsnärvaro har betydelse vid matchuttagningar. Rekommendation till match är att man tar ut 12 spelare

 

11-manna 14-19 år

Här spelar vi på mera "fasta" positioner utifrån spelförståelse och våra tekniska och taktiska kunskaper. Träningsnärvaro har betydelse vid matchuttagningar. Även här strävar vi efter att om man är kallad till match så bör man spela minst en halvlek.                  

 

Träningsmatch

Boka gärna träningsmatcher med andra föreningar. Domare vid träningsmatch bekostas av laget med undantag för seniorverksamheten. Föreningen står för planhyra vid hemmamatch. Tänk på att det är vanligt vid träningsmatch att man delar på kostnaderna med det laget man möter. T.ex. när vi spelar hemma står GSK för planhyra och inbjudet lag står för domararvode.  

Internt i Grödinge SK spelar vi inte träningsmatcher ålderskull mot ålderskull, av det enkla skälet att det kan skapa motsättningar i dom olika åldersgrupperna

 

Föräldrar

Föräldrar är en resurs för föreningen och det finns många uppgifter som du kan hjälpa till med. Föreningen är alltid i behov av många ledare, så du är alltid välkommen att engagera dig. Ta gärna kontakt med GSK´s kansli eller närmaste ledare om du vill veta mer!

 

Din uppgift som förälder är att:

- Svara på tränings- och matchkallelser.

- Meddela vid frånvaro

- Se till att ditt barn kommer i tid till träningar, match och har rätt utrustning med sig.

- Ställa upp på enklare föreningsåtaganden som t.ex. cafeteriaansvar, städdag.

- Komma på föräldramöten .

 

Föräldrar vid match

Din enda uppgift som förälder under match är att stötta och heja i positiv anda både vad det gäller ditt eget barn såväl som andras barn. Låt föreningens ledare sköta matchcoachning och lämna inga instruktioner till spelarna. Din inblandning kan bli förvirrande för barnen.

 

Vid match står publiken på ena långsidan av plan och laget på motsatt sida detta för att ledare spelare och domare ej ska bli störda under match. 

 

Andra sporter

I Grödinge SK uppmuntrar vi alla spelare att prova/utöva olika sporter för att ha roligt och få en så allsidig träning som möjligt. För att spela match krävs det att spelaren deltar kontinuerligt på Grödinge SK:s träningar i det lag man tillhör.

 

Det är inte Grödinge SK:s, utan spelarens eget beslut vid val av idrott och det val av nivå på sitt engagemang. Dvs hur ofta man kan närvara.

 

Övergångar

Vi tillämpar Stockholms fotbollsförbunds regler och riktlinjer för övergångar mellan föreningar. Grödinge SK värvar inte spelare under 15 år.

 

 

 

Senast uppdaterad 180304

Kalender

Filtrera
Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

Aktiviteter från:

Kommande aktiviteter