Hej alla!
Den 10/5 kl. 19 är det ledarmöte/sportgruppsmöte ute på Grödingevallen.
Viktigt att alla lag närvarar.
Styrelsen