Botkyrka kommun vill gärna veta vad föreningsmedlemmarna tycker om kommunens stöd och service. Vi vill veta vad just du tycker – för att kunna utveckla våra verksamheter och göra det bättre för alla Botkyrkabor!

Vi blir glada om du vill svara på några frågor. Klicka på den här länken så kommer du till en webbenkät. Det tar cirka 5 minuter att svar på frågorna. 
   
Den här undersökningen gör Botkyrka kommun vartannat år. Resultatet kommer att finnas på kommunens hemsida efter sommaren. Där kan du också läsa om resultatet från 2010.
 
Stort tack för din hjälp!
 
Vänliga hälsningar  Botkyrka kommun, kultur- och fritidsförvaltningen