Är det något du funderar på eller vill ha hjälp med så går det alltid bra att kontakta någon av oss i styrelsen.

Styrelsen 2013

(fullständig kontakt info finns under fliken styrelsen)

Patrik Svedlind  Ordförande

Erik Johansson V.ordförande 

Ann Djerf Kassör

Carina Hermansson Ledamot 

Maria Blomkvist Ledamot

Maria Eriksson Ledamot

Lena Rydén in adjungerad i styrelsen

Valberedning

Jimmy Nilsson , Petja Svensson

Revisor

Caroline Strömgren