Stort tack för detta år till alla tränare, ledare och alla andra som engagerar sig i GSK. Ert engagemang är guld värt för att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet.

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar
Styrelsen