Föreningens arbetsgrupp träffade igår representanter från kommunen för att få ta del av det senaste kring planerna på att anlägga konstgräs på Broängen.

Glädjande nog är det klart, 2012 kommer båda planerna på Broängen att vara konstgräs. Detta innebär att vi på sikt kommer flytta vår verksamhet från Grödingevallen till Broängen. Möjligheterna nu är många, vi kommer kunna bedriva en helt annan typ av verksamhet som framförallt kommer bli sammanhållen på ett sätt som vi inte haft på lång tid. Verksamheten har nu även alla möjligheter att kunna växa vilket varit styrelsens målsättning under många år.

Vad som praktiskt sker nu är att styrelsen kommer att ta fram en plan för det kommande arbetet under 2010-2011 för att övergången till Broängen skall bli så bra det går. Vi har inte alla detaljer ännu kring praktiska saker kring flytten men vi kommer ändå dra upp riktlinjerna för arbetet.

Efter sommaren 2010 är vår målsättning att kalla till ett informationsmöte om våra planer.