För cirka en vecka sedan färdigställdes den nya boulebanan vid Brotorpsbadet. Banan ligger strax nedanför kiosken och är öppen för alla som vill spela. Det vore riktigt kul om vi kan få en bra verksamhet där och kanske knyta kontakter med fler personer utanför GSK. Desto fler som är där kvällstid och nyttjar banan, desto större chans att personer med mindre lämpliga syften håller sig borta från badet.

Välkomna!