Med tanke på rådande issituation i Från Stan-hallen har styrelsen beslutat att inte arrangera någon höstlovscamp under v 44. Vi bedömde helt enkelt risken att den fortsatta förseningen av isen gör det till en alltför stor risk att kalkylera med att isen ska vara spelbar.