Det finns inget samlat material kring DIF:s historia, förutom 100-årsboken. På förslag från Sällskapet Gamla Djurgårdare beslutade därför DIF:s Alliansstyrelse att starta ett Historieprojekt.
Alliansen har lagt ansvaret för att driva och genomföra historieprojektet på Sällskapet
Gamla Djurgårdare. Sällskapet har tillsatt en styrgrupp under ledning av Sällskapets
ordförande Lars Erbom.
Från Alliansstyrelsen ingår DIF:s Hedersordförande JP Norstedt och Alliansens vice
ordförande Pelle Kotschack i projektgruppen.
Målet är att sprida medvetandet och intresse kring DIF:s historia. Ett Digitalt
Museum som kan samla föreningar och supportrar till att bidra med innehåll och
aktiviteter.
Samtliga föreningar inom DIF har blivit kontaktade för att bidra med material och
engagemang. I ett andra skeende kommer en grupp av engagerade och
professionella personer utveckla text och bilder.
I ett tredje steg kommer vi att inbjuda alla medlemmar i Djurgården att bidra. Detta
sker den 7 januari 2021, då det digitala museet kommer att lanseras i en första
version. Lanseringen sker genom våra föreningars hemsidor och utskick.
Museet kommer senare också att finnas på de flesta sociala mediaplattformar.
Så vänta er något nytt och spännande den 7 januari!