Måndagen den 30 januari kl.18:00-19:00 är alla spelare, födda 1996...

varmt välkomna till ett informationsmöte, om Hockeygymnasiumet som kommer att starta HT-2012, Spånga Gymnasium.

Spelare från Spånga Hockey och andra föreningar är inbjudna!

Tid; 18:00 - 19:00

Plats: IVT Hallen

Agenda;

* Hur fungerar hockeydelen av skolan?
* Spånga Hockeys Juniorverksamhet säsongen 12/13.
* Övriga frågor mm.

Närvarande från;
Skolan: Sara Ridderlind, lärare/tränare och Magnus Johansson, rektor
Klubben: Ulf Malm, ordf. och Håkan Strömberg, sportchef

Varmt Välkomna!