I ambitionen att fortsätta leda utvecklingen inom ungdomsishockeyn genomför Spånga Hockey tillsammans med Björn Pettersson en ledarskapsutbildning för samtliga ungdomstränare.

Syftet med detta är att ytterligare stärka våra ungdomstränare i deras kompetens att kunna leda, utveckla och bedriva en bra utbildning för våra hockeyintresserade ungdomar. Utbildningen riktar sig i första hand till våra ungdomstränare men även övriga lagledare och tränare är välkomna att deltaga.

Svensk ishockey har under många haft en oerhört positiv utveckling vad gäller den traditionella utbildningen av tränare och ledare, dvs vi har blivit väldigt duktiga på att lägga grunderna och utbilda våra ungdomar i hur ishockey spelas utifrån ett tekniskt och taktiskt perspektiv. Vilket bland annat kunnat utläsas i juniorhockeyn där Sverige varit framgångsrika under senare år.

För att ta ishockey till en ytterligare nivå har länge diskuterats hur vi skall göra våra ledare ännu bättre rustade för framtiden och då har mycket av diskussionerna handlat om ledarskapet. Spånga Hockey tar nu ett stort steg och genomför under denna höst, tillsammans med Björn Pettersson, en obligatorisk utbildning för samtliga våra ungdomstränare, från ishockeyskolan till äldsta pojklag, i just ledarskapsutbildning. Inbjudan har i dagarna gått ut till samtliga tränare och lagledare i föreningen och utbildningen start den 1 oktober.

Utbildningen kommer ta fasta på att lära våra ledare om hur de är som ledare själva och vilka ”ledarskapstyper” som finns, därifrån går vi vidare till att se på gruppen som man leder, hur de fungerar och interagerar och med det som grund tar vi oss igenom tekniker för coaching av våra barn och ungdomar. Utbildningen avslutas med ett praktiskt pass. Vi genomför utbildningen under tiden oktober till december.

Vår avsikt är att skapa förutsättningar för våra ledare för att på ett professionellt sätt säkerställa utvecklingen för våra spelare på ett individuellt plan inom ramen för lagsporten ishockey. Spånga Hockey ska fortsatt ha de bästa tränarna för att våra barn och ungdomar ska känna att de kan växa som individer och ishockeyspelare i världens roligast idrott – ishockey.

Genom denna utbildning och i kombination med att vi redan har Gustav Wallner i föreningen, en av de mest renommerade ledarna i Sverige avseende praktisk och teoretisk teknik på is, så kommer Spånga Hockey stå väl rustade de närmsta åren vad gäller utbildning av morgondagens ishockeyspelare.

 

Styrelsen och Klubbledningen i Spånga Hockey 2016-09-19

* Björn Pettersson, hockeykonsulent på Svenska Ishockeyförbundet. Björn har lång erfarenhet av svensk ishockey på både lokal och nationell nivå. I sitt dagliga arbete fokuserar Björn på att utveckla ishockeyn i de klubbar som tillhör Stockholms norra distrikt samt Uppland, ca 40-talet klubbar och är också ansvarig för regionscamper på U15/U16 nivå. Björn har mångårig erfarenhet av att coacha/leda både barn- och ungdomslag men även varit verksam som ledare på seniornivå. Björn har genomgått ishockeyförbundets samtliga kurser där den högsta nivån är ETU, Elittränarutbildning. Björn brinner dock för att leda och inspirera och har därför vid sidan om detta också utbildat sig till certifierad coach inom ICF och har även skrivit en bok i ämnet ledarskap. Har också reviderat ledarskapsdelen inom Svenska Ishockeyförbundets stegutbildningar.