Styrelseordförande gick genom verksamhetsberättelsen och samtliga punkter enligt dagordningen. Stämman godkände samtliga punkter.

Valberedningens förslag till ny ordförande saknades då Johan Mikaelsson inte ställer upp för omval.

Valberedningen består nu av Björn Bondeson, Pär Forsmark och Ulf Malm. Datum för extra föreningsmöte för val av ny styrelseordförande blir den 30 augusti kl. 18.00. Formell kallelse skickas senare.

Ny ledamot i styrelsen är Simon Persson från Hockeyskolan.

Vi tackar avgående ledamöter Johan Mikaelsson, Tommy Persson och Ulf Malm för deras insats för föreningen. Övriga ledamöter kvarstår.

Förslag på ny styrelseordförande mottages tacksamt.
Kontakta Björn Bondeson, tel: 070-770 87 50 eller bjorn.bondeson@mail.com