cover

Spåretprofilen

Vi tar nu nya grepp om barn och ungdomsfotbollen i Spåret. Tankarna och planeringen har pågått under en längre period och nu är det hög tid att påbörja arbetet i praktiken. Man kan säga att vi "anfaller på bredare front" En starkare grund och en bredare topp. Kortfattat innebär det.

att (vi) i Spårvägen vill komma bort från det traditionella tänket med mindre s.k elit eller talanggrupper i alltför ung ålder, utan vi vill ge alla barn och ungdomar samma möjligheter till utbildning och utveckling oavsett nivå. Alla utvecklas olika och vi vet också att definitionen av talang idag i åldrarna 11-15 år oftast hänger ihop med fysisk mognad (det har som bekant varit en rad debatter om detta senaste året).  

Alldeles för många barn/ungdomar slås ut för tidigt av olika skäl (ex. sen fysisk mognad, eller att man bedriver annan idrott) Detta är givetvis inte bra och det försöker vi nu motverka med vår modell.

Att barn utvecklas bäst, i en positiv, lugn och trygg hemmiljö är vi övertygade om. Det är lika viktigt att tänka på den sociala fostran som fotbollen ger. Att känna tillhörighet och samhörighet med andra. Att lära sig fungera i grupp, visa hänsyn, lära sig ta ansvar för sig själv och andra. Det görs som vi ser det med frihet och glädje och inte med krav och måsten. Fotboll ska alltid vara kul.
Det gäller bara att skapa egna förutsättningar för detta, och det är precis vad vi försöker göra.

Vi vill att alla barn/ungdomar i Spåret ska känna att dom får möjlighet till en positiv och utvecklande verksamhet. Vi ser också positivt på att man utövar annan idrott i unga åldrar, vilket utvecklar individen på många plan.

All forskning visar också på att flesta spelare, även dom bästa (i %) som når "toppen" i Svensk fotboll kommer från "breddfacket" alt. mindre klubbar. Ta ex. Henke Larsson som började spela i organiserad form i 14-15 års åldern. Eller Zlatan som i ung ålder inte var rankad bland dom allra "bästa" i sin åldersgrupp.

Trots den vetskapen fortsätter elitsatsningen/utslagningen i alldeles för unga åldrar i alltför stor utsträckning och i alltför många klubbar.

Vi blir påminda om detta varje år då en del av våra spelare i 10-13 års ålder blir uppvaktade av storklubbarna, som lovar "den rätta vägen till framgång".
Hur många lyckas som lämnar sin hemmiljö så tidigt? Svaret är, nästan inga alls faktiskt.  

Vi själva har fått ett bra kvitto på att det fungerar alldeles utmärkt med att utveckla unga spelare i hemmiljön utan att alltid behöva spela i  dom "högsta" serierna i Sanktan eller i PA Elit / JA Elit för att lyckas.
Ex i Spårets A-trupp idag är det 14 spelare som gått från ungdomslagen upp i  A-truppen som 2011 spelar i div 2, och det är långt ifrån alla våra spelare som har spelat i dom högsta serierna i pojk och J serierna. Men dom har jobbat hårt, i lugn och ro under en längre period och det har gett resultat. Det är något vi försöker förvalta och på sikt göra ännu bättre.

Utvecklingen ligger inte (tycker vi i alla fall) i ett resultat i en pojk eller flick match, utan den ligger i vad, och framför allt hur du tränar och i vilket miljö du är verksam i. Alla tycker givetvis det är kul att vinna, det är absolut inget fel med det, men resultaten styr inte utvecklingen i unga åldrar.  

Vi tror på ett "symbiostänk" i Topp-Bredd modellen. Båda två delarna är lika viktiga för att helheten ska fungera. Grunden/Bredden blir större och starkare och då blir rimligtvis toppen både bredare och bättre.

Några exempel:
* Vi kommer att ha ett större, bredare och djupare ledarsamarbete, i
   åldersgrupperna och "över gränserna".
* Ingen selektering eller utslagning sker av barn/ungdomar
  (vilket vi i och för sig inte haft tidigare heller) utan alla, som vill får samma
   möjlighet till utveckling utifrån sin förmåga.
* Åldersgrupperna jobbar mer tillsammans och över åldersgränserna i en
   nivåanpassad verksamhet. 
* Vi vill behålla barn/ungdomar och lag, så långt upp i åldrarna,
   som möjligt, oavsett nivå
* Med "Topp-Bredd i symbios" avses att vi skapar utvecklingsmöjligheter
   för alla nivåer.
   Dom som siktar mot Champions Leauge och vill satsa på sin fotboll,
   till 100% ska vi hjälpa och skapa möjligheter för i Spåret.
   Dom som bara vill spela på en lättare och lugnare nivå, ska få göra det.  
   Det ena utesluter inte det andra. 
   Plats i lag på olika nivåer ska finnas för alla. 
* Skapa en positiv atmosfär där alla hjälper varandra i en utvecklingsprocess
* Ansvariga koordinatorer inom identifierade verksamhetsområden

 

Detta är bara delar av själva "tänket". Det finns givetvis många fler som är lika viktiga, men nu i uppstarten så fokuserar vi på att få igång och organisera det hela träningsmässigt.

Holmquistsign
Spåretevent
Mini Tiger Cup 2016
Nike
Stadium Teamsales