Inför det extra föreningsmötet den 14 augusti informerar nu valberedningen om sitt förslag till ny ordförande i Spånga hockey.

Vårt förslag är Pär Forsmark, som med stort engagemang och föreningskänsla vill leda och vara en del av Spånga hockeys framtida utveckling som förening.

En närmare presentation av Pär kommer i samband med den formella kallelsen till mötet.

För att inte tappa fart har styrelsen valt att adjungera Pär till styrelsens arbete fram till det extra föreningsmötet.

 

Med hopp om en fortsatt trevlig sommar
Valberedningen Spånga hockey