Idag har vi i Grödinge Sk Årsmöte kl 16.00. Så kom ner till Kansliet på Prinsensbacke 1 och delta.

Valberedningens förslag till styrelse 2015 ser ut som följer.

Ordf. Erik J
V. Ordf. Bert B
Kassör. Johanna K
Sekreterare Calle B
Ledamot Cina H
Ledamot Maria J

Valberedning.
Patrik S
Lena R

Revisor.
Stina B

Varmt välkomna.