Spånga övergår till Sportrådsmodellen. Inför säsongen 2017/2018 implementerar vi Spångas Sportråd.

Vi tackar Gustav Wallner för hans insatser som Sportchef i Spånga; däribland de uppskattade teknikträningsprogrammen samt hans tränarinsatser inom AJ och BJ.

Sportrådet är en grupp som fokuserar på den idrottsliga verksamheten – föreningens huvuduppgift, med utgångspunkt från fastställda mål och medel. Sportrådet blir föreningens beslutande organ gällande sportsliga frågor och ersätter den tidigare sportchefsrollen.

Alla sportsliga beslut som ligger utanför lagens egna ansvarsområden skall tas av sportrådet, som i sin tur rapporterar till styrelsen. Spånga kommer även fortsättningsvis att satsa på spelarutvecklingen, teknikutveckling och ledarutveckling genom strategiska samarbeten.

Sportrådet består av fyra huvudmedlemmar, varav två platser är vakanta i nuläget. 

Kontaktuppgifter: 

Simon Persson tel: 072-723 53 53
Kenneth Lehman tel: 073-817 22 55