Lite kort om vår nye ordförande.

Vem är Pär Forsmark? 
Idrottande och rörelse har varit en central del i mitt liv i olika sammanhang. Då jag själv är uppvuxen som barn till två idrottslärare så föll det sig ganska naturligt att idrott också intog en central del i mitt liv under många år. I vuxen ålder så ser jag tillbak på mitt idrottande och vad det gett mig i form av vänskap, upplevelser och hälsa. Något jag också vill att mina egna barn ska ges möjlighet att uppleva. Sedan 6 år bor jag med min fru och två barn i Spånga. 

Inför uppdraget som Ordförande
Det är med glädje jag ser fram emot att få fortsätta det arbete som bedrivits inom Spånga Hockey under många år. Jag är ödmjuk inför uppgiften och är glad att jag i styrelsen och inom föreningen är omgiven av människor med en gedigen kunskap om föreningsliv, med en stark ledarbakgrund hela tiden präglat av ett stort engagemang. 

Vad står jag för?

En central del för mig är kommunikation och transparens. Ta "Blå linjen" som exempel  - som beskriver hur vi skall driva vår verksamhet inom föreningen, och inom lagen. Vad står Spånga Hockey för helt enkelt - och hur tar vi det som finns beskrivet där till handling inom respektive lag? Är man engagerad ledare inom Spånga Hockey ingår det i ens uppdrag att agera i enligt de riktlinjerna. 

Säsongen vi står inför

Vi går in i en säsong där "Från stan hallen" står utan is initialt, vi har utrymme till förbättring när det gäller vår ekonomiska situation. Jag vill betona att det är än viktigare att vi alla i detta läge "tar ett steg fram" och funderar på vad vi kan tillföra föreningen. Hur kan vi bidra till att vi lämnar säsongen 2017/2018 och känner att vi är på väg i rätt riktning.  

Ser fram emot en spännande säsong, både sportsligt och utvecklingsmässigt för Spånga Hockey som förening. 

 

Väl mött, 

Pär Forsmark